Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
W ROKU SZKOLENIOWYM 2022

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2022 roku wynosi:

- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł. (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł. (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi nr:

90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.

 

──────────────────────────────────────────────────

 

Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie

(do pobrania po kliknięciu w link)

 

──────────────────────────────────────────────────

 

Rada Izby Notarialnej w Łodzi wyznacza na dzień 11 września 2021 roku (sobota) Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy – Prawo o notariacie.

 

──────────────────────────────────────────────────

 

Termin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie wyznaczony został na dzień 22 maja 2021 roku.

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.