Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wpis na listę
aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Łodzi.

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że aby rozpocząć aplikację notarialną
od 1 stycznia 2024 r. należy złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów
w terminie od 9 do 21 listopada 2023 roku (data wpływu).

Do wniosku należy załączyć:

1. Uchwałę w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (oryginał),

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku,

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

4. Podpisaną klauzulę RODO.


 

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Zgodnie z art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat
od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis
na listę aplikantów. Wniosek taki należy złożyć w izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Wnioski o można składać:
- osobiście w siedzibie biura Rady Izby Notarialnej w Łodzi w godz. 10-15,
- za pośrednictwem poczty.

Adres biura Rady Izby Notarialnej w Łodzi:
ul. Narutowicza 119a
90-145 Łódź

──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────

UFFO nr 3, maj-czerwiec 2023

──────────────────────────────────────────────────

UFFO nr 2, marzec-kwiecień 2023

──────────────────────────────────────────────────

UFFO nr 1, luty 2023

──────────────────────────────────────────────────

 

Czynności notarialne - broszura informacyjna

(Proszę klinąć w link aby przejść)

 

──────────────────────────────────────────────────

26.11.2022

──────────────────────────────────────────────────

27.11.2021

──────────────────────────────────────────────────

28.11.2020

Dzień Otwarty Notariatu 2020

Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana już po raz 11. przez Krajową Radę Notarialną
i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie
dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji.

Na jakie tematy możesz porozmawiać z notariuszem?

Jak zawsze informacje prawne udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotykają ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza, jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu, jak podzielić majątek spadkowy, dokonać podziału majątku przed rozwodem i po rozwodzie, jak prawidłowo sporządzić testament, odrzucić spadek czy zrzec się dziedziczenia. Rejenci doradzą również, jak ustrzec się przed złymi pożyczkami oraz nie dać się oszukać
przy umowach przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.

Powszechnie notariusz kojarzy się ze sprawami spadkowymi oraz nieruchomościami, tymczasem w kancelarii notarialnej można załatwić także sprawy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, takie jak m.in. zabezpieczenie roszczeń, zawarcie ugody czy powołanie zarządcy sukcesyjnego. Mało kto wie, że wielu czynności prawnych można dokonać alternatywnie przed sądem i w kancelarii notarialnej (np. sprawy związane z dziedziczeniem czy umowy alimentacyjne), tym samym oszczędzając czas i pieniądze. Przykładowo potwierdzenie praw do spadku u notariusza (poświadczenie dziedziczenia) trwa ok. 2 godzin
a nie, jak w sądzie, kilka miesięcy. Na temat wszystkich czynności notarialnych – na kilka różnych sposobów – będzie można porozmawiać z rejentem w ostatnią sobotę listopada.

W tym roku notariuszom będą towarzyszyć eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy mailowo i na czacie poinformują, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu, także hipotecznego, oraz zawieraniu umowy pożyczki. Tzw. nieautoryzowane transakcje to coraz większy problem klientów banków w Polsce – warto wiedzieć, co zrobić, gdy z naszego konta znikną pieniądze, a nam nic nie wiadomo o realizowanych przez nas transakcjach. Rzecznik Finansowy jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu.

W jaki sposób możesz porozmawiać z notariuszem?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 11. edycji DON-u organizatorzy zrezygnowali z dotychczasowej formuły stacjonarnych spotkań. W tym roku informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów:

• w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie

zapraszamy mieszkańców Łodzi, Piotrkowa, Sieradza, Kalisza i Płocka oraz okolic do kontaktu pod numerem 42 620 09 05

• w odpowiedzi na pytania nadesłane mailem na adres
pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl

• na czacie i w trakcie transmisji prowadzonej na żywo na profilu
Porozmawiaj z Notariuszem na FB.

Szczegółowe informacje:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

 

──────────────────────────────────────────────────

15.02.2020

──────────────────────────────────────────────────

30.11.2019

──────────────────────────────────────────────────

11.05.2019

Rada Izby Notarialnej w Łodzi wyznacza na dzień 11 maja 2019 roku (sobota) Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy – Prawo o notariacie.

──────────────────────────────────────────────────

12.05.2018

Rada Izby Notarialnej w Łodzi wyznacza na dzień 12 maja 2018 roku (sobota) Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy – Prawo o notariacie.

──────────────────────────────────────────────────

10.03.2018

W dniu 10 marca 2018 roku (sobota), w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi, sprawozdawczo-wyborcze.

──────────────────────────────────────────────────

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 30 września 2017 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.
Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Łodzi, należy dołączyć:
1. Uchwałę Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu - oryginał;
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
4. Informację dot. wskazania osoby patrona i trybu odbywania aplikacji.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 22 listopada do dnia 01 grudnia 2017 roku, osobiście do sekretariatu RIN w Łodzi ul. Narutowicza 119 A, w godz. 10:00-15:00 lub drogą pocztową (data stempla).
Aplikacja rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2018 roku.

──────────────────────────────────────────────────

09.12.2017

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Łodzi w Hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej odbędzie się konferencja szkoleniowa dla notariuszy Izby Łódzkiej.
Wykłady na konferencji wygłoszą:
- Pan prof. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, członek KRN,
na temat: "ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców".
- Pan Piotr Bodył-Szymala radca prawny, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na temat: "Depozyty notarialne".
- Pani Krystyna Golinowska sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na temat: art 777 k.p.c.

──────────────────────────────────────────────────

25.11.2017

Dnia 25 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-16:00
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi, odbędzie się kolejna edycja Dnia Otartego Notariatu. Tematem tegorocznej akcji będzie: POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM JAK BEZPIECZNIE PRZEKAZAĆ MAJĄTEK.

──────────────────────────────────────────────────

14.11.2017

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego organizuje konferencję "SAMORZĄDY DLA WOLNOŚCI - WOLNOŚĆ DLA SAMORZĄDÓW" w dniu 14 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-15:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi - Sala Rady Wydziału.

──────────────────────────────────────────────────

20.05.2017

Dnia 20 maja 2017 roku w Hali EXPO w Łodzi, przy al. Politechniki odbędzie się Konferencja Szkoleniowa dla notariuszy oraz aplikantów notarialnych Izby Notarialnej Łodzi.
Wykłady na konferencji wygłoszą:
- Pan Szymon Posadzy notariusz w Poznaniu,
na temat: "Elektroniczne poświadczenie za zgodność dokumentu".
- Pan dr Paweł Blajer adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, notariusz w Krakowie,
na temat: -" Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ".
- Pan dr Michał Wilk adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na temat: - "Zmiany w prawie podatkowym po dniu 1 stycznia 2017 roku ".

──────────────────────────────────────────────────

20.05.2017

Dnia 20 maja 2017 roku odbędzie się kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 ustawy - Prawo o notariacie.

──────────────────────────────────────────────────

07.04.2017

Dnia 07 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się organizowana się przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "NOTARIALNE TYTUŁY EGZEKUCYJNE. MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ".

──────────────────────────────────────────────────

25.03.2017

Dnia 25 marca 2017 roku (sobota) w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

26.11.2016

W sobotę 26 listopada 2016 roku, w godz. 10:00 - 16:00, zapraszamy do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi, na tegoroczną edycję Dnia Otwartego Notariatu.

──────────────────────────────────────────────────

13.05.2016

W dniu 13 maja 2016 roku (piątek) w hali EXPO w Łodzi przy al. Politechniki 4, odbędzie się szkolenie dla notariuszy i pracowników kancelarii notarialnych w zakresie wpisów do EKW.

──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────

19.03.2016

Dnia 19 marca 2016 roku (sobota) w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Miejscem obrad będzie Hotel Double Tree by Hilton Łódź przy ul. Łąkowej 29.

──────────────────────────────────────────────────

30.01.2016

──────────────────────────────────────────────────

12.12.2015

Dnia 12 grudnia 2015 roku (sobota)w Łodzi w Hali Expo-Łódź, przy al. Politechniki 4, odbyła się konferencja szkoleniowa na temat zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmian w prawie podatkowym obowiązujących od 2016 roku.

──────────────────────────────────────────────────

28.11.2015

Dnia 28 listopada 2015 roku (sobota), w godz. 10:00 - 16:00, samorząd notarialny organizował, już szóstą ogólnopolską edycję Dnia Otwartego Notariatu. Tegoroczna akcja informacyjno-edukacyjna poświęcona była istotnym zmianom w prawie spadkowym, które weszły w życie w tym roku. Tematem przewodnim Dnia Otwartego Notariatu było dziedziczenie.

Notariusze Izby Łódzkiej udzielali informacji w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

9-10.10.2015

W dniach 9-10 października 2015 roku w hotelu OSSA k. Rawy Mazowieckiej, odbyła się konferencja notariuszy Izby Łódzkiej poświęcona min.najnowszym zmianom w prawie spadkowym.

──────────────────────────────────────────────────

9-13.09.2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników.

Przypominamy, że tegoroczna Spartakiada odbędzie się w dniach 9–13 września 2015 r. w Warszawie. Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku.

Zachęcamy do zapisów poprzez specjalny formularz zamieszczony tutaj. Przy okazji przypominamy też o śledzeniu aktualności zamieszczanych na naszym profilu na Facebooku, gdzie znajdą Państwo także informacje na temat naszego wspólnego wydarzenia, w szczególności dotyczące programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny XXVI Letniej Spartakiady Prawników

──────────────────────────────────────────────────

21-24.05.2015

W dnia 21-24 maja 2015 roku odbędą się główne uroczystości jubileuszowe 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, podczas których planowany jest m.in. Światowy Zjazd Absolwentów oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Umberto Eco. Z kalendarium uroczystości mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego https://70lat.uni.lodz.pl/

──────────────────────────────────────────────────

10.04.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 10 kwietnia 2015r. w Warszawie, w Warsaw Marriott Hotel, konferencji naukowej pod hasłem: „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności”.

──────────────────────────────────────────────────

27.03.2015

Dnia 27 marca 2015 roku w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyło się Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby sprawozdawczo-wyborcze.

──────────────────────────────────────────────────

17.01.2015

Komisja do Spraw Kultury działająca przy Izbie Notarialnej w Łodzi organizowała kolejną już Zabawę Choinkowo-Karnawałową dla dzieci i wnuków Notariuszy Izby Łódzkiej.

Impreza odbyła się w dniu 17 stycznia 2015 roku (sobota) w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul Traugutta 18, od godz. 12:00 do godz. 15:00.

W trakcie spotkania, przewidziane były liczne atrakcje dla dzieci w Krainie Świętego Mikołaja - zabawy taneczne, karaoke, malowanie bombek, czy inne atrakcje dla najmłodszych.

──────────────────────────────────────────────────

10.01.2015

Dnia 10 stycznia 2015 roku (sobota) odbyła się w Łodzi w hotelu ANDEL’S przy ul. Ogrodowej 17 , konferencja szkoleniowa notariuszy Izby Łódzkiej.

Od godz. 10:00 do godz. 11:30 miało miejsce wystąpienie specjalnego gościa z Hamburga na temat statusu niemieckich notariuszy.

Prelekcję poprowadził Heiko Zier President of the Hamburg Notaries Chamber - Prezes Izby Notarialnej w Hamburgu.

Od godz. 12:00 do godz. 14:00 – prof. Aleksander Kappes przedstawił wykład na temat zmian w kodeksie spółek handlowych.

──────────────────────────────────────────────────

10.01.2015

──────────────────────────────────────────────────

04-11.10.2014

W Lloret de Mar odbyła się Konferencja Szkoleniowa z zakresu prawa podatkowego.

──────────────────────────────────────────────────

19.09.2014

ze strony notariuszy organizacją zajmuje się
not. Agnieszka Wróblewska
tel. 502 370 620

Kancelaria Notarialna
Agnieszka Wróblewska - notariusz, Wojciech Mieczkowski - notariusz
spółka cywilna
90-418 Łódź, al. Kościuszki 3
tel./fax 42 630 06 35

──────────────────────────────────────────────────

14.06.2014

Dnia 14 czerwca 2014 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej nr 15 odbyła się Konferencja Szkoleniowa Notariuszy Izby Łódzkiej. Wykłady wygłosili prof. Aleksander Kappes na temat „Protokół notarialny zgromadzeń w spółkach kapitałowych w świetle Uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 roku, sygn. akt III CZP 13/13” i emerytowany notariusz Maria Janowska z zakresu praktycznego stosowania instytucji poświadczenia dziedziczenia.

Po konferencji odbył się kameralny koncert kwartetu fletowego pod kierownictwem prof. Antoniego Wierzbińskiego.

──────────────────────────────────────────────────

29.03.2014

Dnia 29 marca 2014 roku w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

24.02.2014

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
24 lutego – 1 marca 2014 r.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

──────────────────────────────────────────────────

08.02.2014

──────────────────────────────────────────────────

11.01.2014

Komisja do Spraw Kultury działająca przy Izbie Notarialnej w Łodzi zorganizowała kolejną już Zabawę Choinkowo-Karnawałową dla dzieci i wnuków Notariuszy Izby Łódzkiej.

Impreza odbyła się w dniu 11 stycznia 2014 roku (sobota) w Centrum Artystycznym „Hokus Pokus” w Łodzi przy ul Sienkiewicza 100, od godz. 11:00 do godz. 14:00.

W trakcie spotkania, przewidziane były liczne atrakcje dla dzieci, nie tylko wizyta św. Mikołaja, ale także "Szaleństwa skrzatów" - zabawa z grupą cyrkową, warsztaty mydlarskie, czy akademia maluszka dla najmłodszych.

──────────────────────────────────────────────────

30.11.2013

W ostatnią sobotę listopada br. (tj. 30.11.2013 r.) samorząd notarialny już po raz czwarty zorganizował akcję Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku hasłem przewodnim było “Przekazywanie majątku w rodzinie” . Notariusze Izby Łódzkiej, udzielali informacji w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w godz. 10:00 –16:00.

Akcja objęta była Patronatem Honorowym Pani Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej.

──────────────────────────────────────────────────

16.11.2013

Dnia 16 listopada 2013 roku (sobota) w Łodzi w nowej Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi mieszczącej się przy ul. Żubardzkiej nr 2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi połączone z konferencją szkoleniową. Pan dr Jacek Skrzydło przedstawił przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach notariatu.

Po konferencji odbył się godzinny koncert w wykonaniu BIG BANDU Akademii Muzycznej, pod kierunkiem prof. Jacka Delonga

──────────────────────────────────────────────────

19.10.2013

19 października br. w Łodzi w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego przy ul. Piotrkowskiej 258/260, odbyła się konferencja szkoleniowa, która prowadziły dr nauk medycznych Anna Sieradzka, specjalista psychiatra – szkolenie na temat uwag praktycznych dotyczących oceny czy dana osoba ze względu na wiek , chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy albo inne zaburzenia czynności psychicznych, może świadomie powziąć decyzję i wyrazić wolę (art. 82 Kodeksu cywilnego) oraz pani Agnieszka Siedlecka starszy specjalista w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - szkolenie z zakresu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

──────────────────────────────────────────────────

Europejski Trybunał Praw Człowieka dokona interpretacji i oceny zgodności ze zobowiązaniami prawnomiędzynarodowymi polskich przepisów dotyczących odwołania ze stanowiska notariusza. Odwołany notariusz Izby Łódzkiej praktykujący w Sieradzu złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciw Rzeczpospolitej Polskiej w związku z naruszeniem jego praw gwarantowanych na mocy art. 6 i art. 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Skarga dotyczy postępowania sądowego odwołanie ze stanowiska notariusza zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2011.

(kliknij aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami na ten temat)

──────────────────────────────────────────────────

18.06.2013

Ostrzeżenie!

SZ. P. Notariusze Izby Notarialnej w Łodzi

W związku z otrzymanymi sygnałami o rozsyłanych do Państwa wiadomościach, mających na celu wyłudzanie haseł do kont email (phishing), informuję że hasło do konta podawane jest tylko i wyłącznie do Państwa wiadomości. Mnie jako administratorowi serwera Państwa poczty elektronicznej takie hasło nie jest do niczego przydatne i nigdy w żadnym wypadku nie będę Państwa prosił o jego podanie. Właśnie ze względów bezpieczeństwa dostęp do Państwa poczty jest możliwy jedynie za pomocą oprogramowania klienckiego poczty elektronicznej i nie ma potrzeby tego hasła wpisywać na jakiejkolwiek stronie internetowej.

W związku z tym, że Państwa adres email jest publikowany na stronach internetowych, każdy może wysłać na taki adres dowolną wiadomość. Oczywiście na naszym serwerze jest uruchomiony aktywny filtr antyspamowy, ale odrzuca on tylko takie wiadomości, co do których nie ma wątpliwości że to spam (nadawcy, bądź tematy figurują w aktualizowanej na bieżąco bibliotece filtra). Nie jest niestety możliwe odrzucenie wszystkich niechcianych wiadomości i dlatego zalecam zastosowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy korzystaniu z zamieszczonych w wiadomościach przekierowań na strony internetowe (linków).

Informuję że administracją Państwa poczty elektronicznej na serwerach Izby notarialnej w Łodzi, zajmuje się wyłącznie moja firma XPERION (wcześniej do maja 2013 – LODNET.PL). I takimi nazwami oraz swoim imieniem i nazwiskiem podpisuję wysyłane ewentualnie do Państwa wiadomości. Wszystkie inne przypadki są jedynie próbą podszywania się nadawcy pod administrację serwera.

Dobrowolne podanie przez Państwa swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim (a takim jest wpisanie Waszych nazwy użytkownika i hasła w formularz na nieznanej stronie internetowej), może skutkować przejęciem kontroli nad Państwa kontem, odbieraniem przez takie osoby wysłanych do Was wiadomości, seryjnym wysyłaniem z tego konta wszelkiego spamu i innymi przykrymi konsekwencjami. Przywrócenie Wam pełnej kontroli nad kontem email i zablokowanie dostępu dla takiej niepowołanej osoby jest oczywiście możliwe, ale wymaga to wykonania przez nas kłopotliwej dla Państwa procedury zmiany hasła i resetowania ustawień konta. Poza tym nie da się już cofnąć szkód poczynionych przez takie czasowe przejęcie kontroli nad kontem.

Dlatego szczególnie uczulam Państwa na takie sytuacje i przed nimi ostrzegam. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt ze mną (dane kontaktowe podaję na końcu tej wiadomości). A oto przykład takiej wiadomości (link do strony został celowo zablokowany):

Drogi Uzytkowniku konta

Skrzynka pocztowa przekroczyla limit 30 GB, który jest tak ustawiony
przez Menedzer, który jest aktualnie w 30.9GB, bardzo szybko, ze nie
bedzie w stanie utworzyc nowa wiadomosc e-mail, aby wyslac lub odebrac
ponownie, az do sprawdzania poprawnosci mailbox.To ponownego
sprawdzenia skrzynki pocztowej, kliknij na link ponizej i postepuj
zgodnie instrukcja do uaktualnienia.

https://systemadminhelpdeskd.yolasite.com/contact-us.php

Z powazaniem,
Administrator sieci.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję za poświęconą uwagę.

Rafał Niewiadomski
XPERION kompleksowa obsługa informatyczna
94-250 Łódź, ul. Siewna 15 (biurowiec VERA, III piętro, lokal nr 411)
tel. 603279360 422394336
rafal@xperion.pl  www.xperion.pl

──────────────────────────────────────────────────

05-12.06.2013

W dniach 05-12 czerwca br. odbyła się konferencja szkoleniowa na Krecie, na temat odpowiedzialności cywilnej notariusza, którą poprowadził mecenas dr Marek Śniegucki. W programie konferencji przewidziano również zajęcia warsztatowe.

──────────────────────────────────────────────────

23-26.05.2013

W dniach 23-26 maja 2013 roku w Mszanie Dolnej odbyła się XII Olimpiada Notarialna. Udział w Olimpiadzie wzięła ok. 40 osobowa reprezentacja Izby Notarialnej w Łodzi składająca się z notariuszy, asesorów i aplikantów. Reprezentanci naszej izby zdobyli w sumie 11 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 7 brązowych. Gratulujemy!

──────────────────────────────────────────────────

08.05.2013

W siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji asesorom notarialnym.

──────────────────────────────────────────────────

19-20.04.2013

W dniach 19-20 kwietnia 2013 roku (piątek-sobota) w Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance koło Warszawy, odbyła się Konferencja Szkoleniowa Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

12.04.2013

W dniu 12 kwietnia 2013 roku, w restauracji Raz Na Wozie w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905r. 11 miał miejsce Bal Mistrzów Sportu organizowany pod patronatem Rady Izby Notarialnej w Łodzi.

Na Balu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców i uczestników Turnieju Piłki Halowej o Puchar Prezesa RIN, który rozgrywany był w dniu 1 grudnia 2012 roku. Dodatkową atrakcją było wręczenie nagród indywidualnych dla Najlepszego Zawodnika, Bramkarza i Króla Strzelców, a także dla wybranych przez publiczność Miss i dwóch Wicemiss Turnieju.

──────────────────────────────────────────────────

23.03.2013

W dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Łódzkiej.

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy z uwagi na przekroczenie liczby 200 notariuszy, stosownie do art. 32§ 1 pkt. 3 ustawy Prawo o notariacie, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające o dwóch kolejnych członków Rady.

Po obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (po lunchu ok. godz.15:00) odbył się dwugodzinny, niepowtarzalny, koncert jazzowy w wykonaniu orkiestry symfonicznej Symphonix Ensemble pod batutą Marcina Wernera. W wykonaniu orkiestry i solistów, usłyszeliśmy standardy min. takich artystów jak: Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nat King Cole & Natalie Cole, Glenn Miller.

──────────────────────────────────────────────────

26.01.2013

Popierając inicjatywę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Komisja do Spraw Kultury współorganizowała Bal Karnawałowy Prawników, na którym bawili się przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych z Łodzi (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze).

──────────────────────────────────────────────────

12.01.2013

Komisja do Spraw Kultury działająca przy Izbie Notarialnej w Łodzi wzorem ubiegłego roku organizowała Zabawę Choinkowo-Karnawałową dla dzieci i wnuków Notariuszy Izby Łódzkiej.

Impreza odbyła się dnia 12 stycznia 2013 roku (sobota) w Centrum Artystycznym „Hokus Pokus” w Łodzi przy ul Sienkiewicza 100.

──────────────────────────────────────────────────

19.12.2012

19 grudnia 2012 roku w siedzibie RIN, odbyło się wręczenie legitymacji aplikantom z naboru przeprowadzonego w roku bieżącym.

──────────────────────────────────────────────────

12.12.2012

W siedzibie Rady Izby Notarialnej w Łodzi odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z udziałem zaproszonych gości. Oprawę muzyczną zapewniła Anna Cymmerman.

──────────────────────────────────────────────────

01.12.2012

Zwycięzcą Turnieju została reprezentacja Komorników, II miejsce zajęła reprezentacja Prokuratorów, a III miejsce reprezentacja Adwokatów.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Jakub Królak z reprezentacji Notariuszy, Królem Strzelców Adrian Legęncki z reprezentacji Adwokatów, a Najlepszym Bramkarzem Bartosz Migas z reprezentacji Komorników.

Wybrano również Miss Turnieju, którą została asesor notarialny Agnieszka Wróblewska, Pierwszą Wicemiss została asesor notarialny Weronika Lendla – Olczyk, a Drugą Wicemiss Ewa Adamus.

──────────────────────────────────────────────────

24.11.2012


W trzeciej edycji Dnia Otwartego Notariatu z bezpłatnych porad skorzystało 270 osób. Najczęściej pytano o zagadnienia związane z księgami wieczystymi i szeroko pojętą własnością oraz o kwestie związane z dziedziczeniem i postępowaniem spadkowym. Dzień otwarty w tym roku odbył się pod hasłem: „ Porozmawiaj z notariuszem o księdze wieczystej i ochronie twojej własności”.

──────────────────────────────────────────────────

10.11.2012

W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Przedmiotem posiedzenia były kwestie związane z projektem ustawy tzw. Deregulacyjnej. Izbę Notarialną w Łodzi reprezentowali Wiceprezes RIN w Łodzi notariusz Janusz Kozłowski, Rzecznik Prasowy RIN w Łodzi notariusz Małgorzata Nierychła oraz członek Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie notariusz Grzegorz Błaszczyk.

──────────────────────────────────────────────────

25-28.10.2012

W Mazurskim Centrum Kongresowo – Wypoczynkowym „Zamek Ryn” odbyło się XIV Spotkanie Samorządu Notarialnego, którego celem było przedstawienie działalności organów samorządu notarialnego, wymiana doświadczeń oraz omówienie wybranych zagadnień z zakresu działalności samorządu notarialnego.

──────────────────────────────────────────────────

19-20.10.2012

W Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie odbyła się Konferencja Szkoleniowa z zakresu prawa rolnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i art. 777 kpc.

──────────────────────────────────────────────────

06.10.2012

W dniu 6 października 2012 w Krakowie w Hotelu Park Inn by Radisson Krajowa Rada Notarialna i Niemiecka Izba Notarialna (Bundesnotarkammer) zorganizowały czwarte polsko-niemieckie seminarium. Celem seminarium było wzajemne poznanie i porównanie aspektów prawnych związanych z praktyką notariusza polskiego i niemieckiego oraz wymiana doświadczeń w zakresie „Prewencji prawnej realizowanej przez notariusza - pełnomocnictw prewencyjnych i prawa spadkowego – zagadnień porównawczych”. W seminarium wzięło udział pięciu notariuszy z Izby Łódzkiej: Elżbieta Wieprzkowicz, Aleksandra Chmiel, Aleksander Szymański, Małgorzata Nierychła i Grzegorz Błaszczyk. Poprzednie seminaria odbyły się: w 2005 r. w Zgorzelcu, w 2008 r. we Wrocławiu oraz w 2010 r. we Freibergu.

──────────────────────────────────────────────────

30.09.2012

VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Notatiuszy RP (Zjazd Krajowy) odbyło się w dniu 30 września 2012 roku, w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. Przedmiotem Zjazdu był między innym wybór nowych władz w skład których weszli również notariusze z izby łódzkiej.

Zarząd Główny
Prezes:
Anna Dańko - Roesler
Wiceprezesi:
Aleksandra Chmiel
Jacek Przetocki
Sekretarz:
Barbara Bąbka
Skarbnik:
Jarosław Czarnecki
Członkowie:
Grzegorz Błaszczyk
Zofia Daleszyńska
Jolanta Demczyszyn
Joanna Gaweł
Małgorzata Kaczmarek
Józef Stefańczyk

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca:
Izabella Soroko Borska
Członkowie:
Czesława Kołcun
Anna Kaszewska

──────────────────────────────────────────────────

29.09.2012

W dniu 29 września 2012 w Warszawie miała miejsce organizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy RP kolejna konferencja naukowa poświecona pracom prowadzonym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego nad Projektem Przepisów o Prawach Rzeczowych w Nowym kodeksie cywilnym. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy MS, członek Rady Programowej Miesięcznika „Rejent”. Projektowane zmiany w zakresie przepisów o własności i księgach wieczystych omówił - dr hab. Zygmunt Truszkiewicz profesor UJ: Projektowane zmiany w zakresie nowych ograniczonych praw rzeczowych przedstawił dr Adam Bielanowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Projektowane zmiany w zakresie praw zastawniczych omówił prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy MS: W konferencji uczestniczyło około 200 osób w tym kilkanaście notariuszy z Izby Łódzkiej.

──────────────────────────────────────────────────

22.09.2012

W Instytucie Europejskim w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 258/260 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Łódzkiej, połączone z Konferencją Szkoleniową. Wykład wygłosi dr Ryszard Strzelczyk na temat umowy deweloperskiej.

──────────────────────────────────────────────────

23.06.2012

W siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi odbyło się Kolokwium poprawkowe dla aplikantów notarialnych z naboru w 2010 roku.

──────────────────────────────────────────────────

16.06.2012

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja Samorządów Zawodów Prawniczych oraz łódzkiego środowiska akademickiego „Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce – próba oceny skutków zmian oraz postulaty”, której organizatorami byli: Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, Rada Izby Notarialnej w Łodzi, Rada Izby Komorniczej w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Konferencji była próba diagnozy obecnej sytuacji na rynku usług prawniczych w Polsce oraz ocena proponowanych nowych rozwiązań ustawowych w zakresie dostępu do zawodów prawniczych.

Na Konferencji samorząd notarialny reprezentowali Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie Małgorzata Radziuk, członkowie Rady Izby Notarialnej w Łodzi Iwona Karasiak i Aleksandra Chmiel oraz Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Radosław Kaniecki.

──────────────────────────────────────────────────

02-09.06.2012

Na Malcie odbyła się Konferencja Szkoleniowa z zakresu podatku VAT. Wykłady wygłosił prof. dr hab. Adam Marianski.

──────────────────────────────────────────────────

31.05-03.06.2012

W Mszanie Dolnej odbyła się XI Olimpiada Notarialna, w której udział wzięła reprezentacja Izby Notarialnej w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

28-29.04.2012

W Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Kopcińskiego nr 16/18 w Łodzi oraz w siedzibie Izby Notarialnej przy ulicy Narutowicza nr 119 A w Łodzi odbyło się Kolokwium dla aplikantów notarialnych z naboru w 2010 roku.

──────────────────────────────────────────────────

14.04.2012

W Ośrodku Szkoleniowym Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego nr 9 w Łodzi odbyło się Kolokwium poprawkowe dla aplikantów notarialnych z naboru w 2009 roku.

──────────────────────────────────────────────────

28.03.2012

W siedzibie Izby odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Izby Notarialnej w Łodzi VIII kadencji, podczas którego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o notariacie wśród członków R. I. N. rozdzielono zadania związane z funkcjonowaniem Rady.

──────────────────────────────────────────────────

23.03.2012

Na dzień 23 marca 2012 roku Rada Izby Notarialnej w Łodzi zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Łodzi ( sprawozdawczo-wyborcze) w Sopocie w hotelu Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa przy ul. Powstańców Warszawy nr 10.
W dniu 24 marca 2012 roku, (po Zgromadzeniu) odbyła się konferencja szkoleniowa z prawa prywatnego międzynarodowego, którą poprowadził dr P. Czubik.

(kliknij aby przejść do strony z informacjami na ten temat)

──────────────────────────────────────────────────

07.03.2012

W siedzibie Izby odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Izby Notarialnej w Łodzi VII kadencji, podczas którego podsumowano kadencję oraz omówiono ostatnie sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Łódzkiej w Sopocie.

──────────────────────────────────────────────────

18-19.02.2012

W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego i w siedzibie Izby w dniach 18 i 19 lutego 2012 roku, odbyło się drugie kolokwium dla aplikantów III roku aplikacji notarialnej.

──────────────────────────────────────────────────

21.01.2012

Rada Izby Notarialnej w Łodzi w dniu 21 stycznia 2012 roku (sobota), organizowała szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, natomiast w dniu 28 stycznia 2012 roku (sobota), organizowała szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców. Szkolenia odbyły się w Łodzi w Instytucie Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 258/260 w formie tzw. ”samokształcenia kierowanego” z 2/3 godzinnym wykładem.

──────────────────────────────────────────────────

07.01.2012

Dnia 07 stycznia 2012 roku w Agencji Artystycznej Hokus Pokus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 100 odbyła się zabawa noworoczna dla dzieci notariuszy i asesorów, zorganizowana po raz pierwszy przez Komisję do spraw kultury przy Izbie Notarialnej w Łodzi. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z imprezy, umieszczonych w galerii.

(kliknij aby przejść do strony z galerią zdjęć)

──────────────────────────────────────────────────

14.12.2011

Dnia 14 grudnia 2011 roku w siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi, odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne w którym wzięli udział członkowie organów Izby Notarialnej w Łodzi, notariusze emerytowani, przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

──────────────────────────────────────────────────

26.11.2011

kliknij aby przejść do strony z informacjami na ten temat

W sobotę 26 listopada 2011 r. odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji pod nazwą Dzień Otwarty Notariatu. Tematem przewodnim akcji pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o...” był szeroko rozumiany majątek rodzinny, w tym darowizny oraz małżeńskie umowy majątkowe.

(kliknij aby przejść do strony z informacjami na ten temat)

──────────────────────────────────────────────────

18.11.2011

W dniu 18 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie dotyczące roli notariusza jako mediatora. W spotkaniu tym z ramienia Izby Notarialnej w Łodzi brali udział: Barbara Pawlak, Dorota Kamieniecka, Dorota Mielczarek, Jolanta Demczyszyn i Grzegorz Błaszczyk.

──────────────────────────────────────────────────

23-25.10.2011

W Kazimierzu Dolnym odbyło się organizowane przez Krajową Radę Notarialną XII Spotkanie Samorządu Notarialnego, w którym udział wzięli Członkowie Rady Izby Notarialnej w Łodzi

──────────────────────────────────────────────────

15.10.2011

W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja szkoleniowa notariuszy łódzkiej Izby. W pierwszej części na temat podatków od czynności cywilnoprawnych i VAT wykład wygłosił prof. dr hab. Adam Mariański. W części drugiej konferencji prof. dr hab. Paweł Księżak przedstawił novum w polskim prawie - zapis windykacyjny. Konferencja miała charakter uroczysty, na zaproszenie Rady Izby Notarialnej w Łodzi przybyła Pani Prezes Notariatu Ukrainy Liudmyla Pavlova. Po zakończeniu konferencji odbył sie recital ballad Jacquesa Brela w wykonaniu studentów Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

07.10.2011

W siedzibie Sądu Apelacyjnego w Łodzi odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, współorganizowana przez Izbę Notarialną w Łodzi, konferencja szkoleniowa poświęcona idei mediacji w postępowaniu sądowym. Wśród prelegentów znajduje się Pani Barbara Pawlak notariusz w Łodzi, która wygłosi wykład pod tytułem „Prawnik mediatorem, organizacja ośrodka mediacyjnego przy korporacji prawniczej”.

──────────────────────────────────────────────────

05.10.2011

W związku z uruchomieniem od 5 października 2011r. Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT) uprzejmie informujemy, że oprócz informacji przekazywanych notariuszom na bieżąco najbliższe dwa numery "Notariusza" będą zawierały dodatkowe informacje dotyczące ww. rejestru.

──────────────────────────────────────────────────

03.10.2011

OSTRZEŻENIE ADMINISTRATORA SERWISU

W związku ze zgłaszaniem coraz liczniejszych przypadków rozsyłania do notariuszy naszej izby wiadomości, mających na celu wyłudzanie loginów i haseł do ich kont pocztowych na serwerze Izby Notarialnej w Łodzi, informujemy że nasza firma - LODNET.PL będąca wyłącznym administratorem wyżej wymienionego serwera, nigdy bez żadnego wyjątku nie prosi o podawanie loginów i haseł do kont pocztowych notariuszy.

Takie działanie nosi nazwę phishingu i jest przestępstwem ściganym przez polskie prawo. Wiadomości takie są rozsyłane przez osoby trzecie całkowicie poza wiedzą naszej firmy, i niektóre z nich mogą pozostać nie wychwycone przez aktywne filtry antyspamowe zainstalowane na serwerze. Z oczywistych względów nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek takiego dobrowolnego podania przez Państwa tych informacji wystarczających do przechwycenia państwa kont. Właśnie ze względów bezpieczeństwa dostęp do kont poczty elektronicznej na serwerze łódzkiej izby notarialnej jest możliwy jedynie za pomocą odpowiednio skonfigurowanego programu pocztowego. Jednocześnie przestrzegamy przed olbrzymim zagrożeniem jakie może spowodować choćby chwilowe przejęcie kontroli nad Państwa kontami pocztowymi przez cyberprzestępców. Najlepszą obroną przed takimi próbami jest stosowanie się do żelaznej zasady całkowitej tajności loginów i haseł do poczty elektronicznej i nieujawnianie ich pod żadnym pozorem na jakiejkolwiek stronie internetowej choćby znajomo wyglądającej i w odpowiedzi na jakąkolwiek wiadomość choćby od znajomego nadawcy (wygląd znanych stron i adresy email są często podrabiane przez przestępców).

Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymywania wiadomości niewiadomego pochodzenia, bezwzględne zastosowanie się do powyższych sugestii oraz zgłaszanie tego typu przestępstw Policji, która jest organem uprawnionym do ich ścigania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą. Zawsze chętnie służymy Państwu naszą pomocą

Rafał Niewiadomski - administrator serwisu
LODNET.PL studio techniki komputerowej
94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 8
tel. 603279360 422394336
rafal@lodnet.plwww.lodnet.pl

──────────────────────────────────────────────────

01.10.2011

Uprzejmie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej Pielgrzymce Prawników na Jasną Górę, która będzie miała miejsce, w sobotę 1 października br.

Program:

9.30 – Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach

11.00 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem i z homilią biskupa Grzegorza Rysia z Krakowa

12.00 – Wykłady w sali papieskiej:
- Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Wolność sumienia i wyznania
- Pani prof. dr hab. Izabela Dobosz, Wolność prasy i jej współczesne zagrożenia

ks. dr Zbigniew Tracz
duszpasterz prawników archidiecezji łódzkiej

──────────────────────────────────────────────────

01.10.2011

Odbył się VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Łodzi. W rozgrywkach sportowych weźmie udział drużyna piłkarska Izby Notarialnej w Łodzi.

──────────────────────────────────────────────────

24.09.2011

W Łodzi w hotelu Borowiecki odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Celem konferencji była prezentacja poglądów i oczekiwań środowisk samorządów zawodowych, wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Notarialnej w Łodzi. Załączamy tekst podjętej na tej konferencji uchwały.

(kliknij aby przejść do strony z tą uchwałą)

──────────────────────────────────────────────────

10.09.2011

Odbyło się  kolokwium poprawkowe dla aplikantów  z naboru w 2009 roku, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z kolokwium  w pierwszym terminie zorganizowanym po pierwszym roku aplikacji.

──────────────────────────────────────────────────

07.09.2011

W siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi odbyło się spotkanie członków Rady i innych organów samorządu Łódzkiej Izby z Panem Krzysztofem Makowskim, byłym wojewodą i wicemarszałkiem województwa łódzkiego, kandydatem na senatora. Przedmiotem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z przyszłością notariatu w Polsce.

──────────────────────────────────────────────────

05-09.09.2011

W Poitiers we Francji odbył się XVIII Uniwersytet Notariatu Francuskiego. W Uniwersytecie tym uczestniczyło 15 przedstawicieli Notariatu Polskiego, w tym czterech Notariuszy z Izby Łódzkiej w osobach : Anny Siwińskiej, Barbary Pawlak, Małgorzaty Nierychłej, Grzegorza Błaszczyka. Wykładowcy w przejrzysty sposób przedstawili system funkcjonowania notariatu francuskiego oraz jego rolę w zabezpieczeniu obrotu prawnego. W ramach spotkań notariusze polscy spotkali się z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej Francji oraz z Przewodniczącym Międzynarodowej Unii Notariatu Panem Jean Paul Decorps.

──────────────────────────────────────────────────

15.07.2011

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót remontowo - budowlanych, obejmujących ułożenie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej na tarasie dostępnym z I-go piętra budynku, wykonanie napraw warstwy ocieplającej ściany zewnętrzne parteru, a także naprawy fug i drobnych uszkodzeń wykładzin ceramicznych na powierzchniach tarasu i schodów na poziomie terenu, od strony ogrodu.

──────────────────────────────────────────────────

23 - 30. 06. 2011

Na Minorce odbyła się konferencja szkoleniowa notariuszy Izby Łódzkiej.

Wykłady wygłosiła mec. Halina Kosińska, specjalista w dziedzinie prawa spółdzielczego. Uczestnicy konferencji wzięli ponadto udział w całodniowej wycieczce „Od wybrzeża do wybrzeża”.

──────────────────────────────────────────────────

19.06.2011

SZANOWNE KOLEŻANKI!!!
SZANOWNI KOLEDZY!!!

w imieniu

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

serdecznie zapraszamy

Reprezentantów zawodów prawniczych

na coroczny Turniej piłkarski o Puchar Dziekana ORA w Łodzi, który odbędzie się

19 czerwca 2011 r., godz. 8.30

na bocznym boisku ŁKS, al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

Przewidywane składy drużyn - 6-osobowe. Rozpoczęcie imprezy – w tym podział na grupy – o godz. 8.30. Początek rozgrywek o godz. 9.00. Prosimy o punktualne przybycie!

Prosimy o zgłaszanie drużyn e-mailem na adres: jasz@advocatus.pl lub olszanski.kancelaria@op.pl, bądź faxem na numery: (42) 6305454 lub (42) 6310483.

Informacji udzielają adwokaci: Jarosław Szczepaniak pod nr tel. 602124337 oraz Piotr Olszański pod nr tel. 601936832.

TERMIN ZGŁASZANIA DRUŻYN UPŁYWA W DNIU 16 CZERWCA 2011 R.

W programie między innymi mecz ADWOKACI vs. APLIKANCI ADWOKACCY!!!

W imieniu organizatorów zapraszają:
adw. Jarosław Szczepaniak - Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Piotr Olszański - Członek Komisji Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Notariusze (asesorzy i aplikanci) zainteresowani udziałem w turnieju proszeni są o telefoniczne zgłoszenie do Wiceprezesa R.I.N. w Łodzi
not. Janusza Kozłowskiego

tel. do kancelarii notarialnej: 42 630 37 36, 632 00 77 lub 631 19 56

──────────────────────────────────────────────────

01.06.2011

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót remontowo - budowlanych, obejmujących ułożenie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej na tarasie dostępnym z I-go piętra budynku, wykonanie napraw warstwy ocieplającej ściany zewnętrzne parteru, a także naprawy fug i drobnych uszkodzeń wykładzin ceramicznych na powierzchniach tarasu i schodów na poziomie terenu, od strony ogrodu.

──────────────────────────────────────────────────

20-21.05.2011
X Olimpiada Notarialna Mszana Dolna

W dniach 20 – 21 maja 2011 r. w Mszanie Dolnej odbyła się X Jubileuszowa Olimpiada Notarialna organizowana przez Czesława Szynalika we współpracy z Samorządem Notarialnym, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Izb notarialnych w Polsce jak również przedstawiciele izb notarialnych zagranicznych. Po raz pierwszy w Olimpiadzie uczestniczyli także przedstawiciele Turcji i Austrii.

Uczestnicy Olimpiady reprezentujący Łódzką Izbę Notarialną wykazali olbrzymie zaangażowanie uczestnicząc w maksymalnie dużej ilości dyscyplin i zdobyli łącznie 11 medali, w tym 2 medale złote. Czesław Szynalik zapowiedział organizowanie XI Olimpiady w przyszłym roku.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady gratulujemy osiągniętych wyników.

──────────────────────────────────────────────────

20.05.2011 r.

Odbyła się konferencja naukowa poświęcona potrzebie reformy prawa spółek handlowych organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji uczestniczyła miedzy innymi Pani Dorota Milczarek notariusz w Wieluniu, która przygotowała dla informację z jej przebiegu.

(kliknij aby przejść do strony z tą informacją)

──────────────────────────────────────────────────

30.04.2011

Na stadionie AZS przy ulicy Styrskiej w Łodzi odbył się sparing przygotowujący uczestników Olimpiady Notarialnej w Mszanie Dolnej. W sportowych zmaganiach uczestniczyli notariusze, asesorzy i aplikanci notarialni.

──────────────────────────────────────────────────

09.04.2011

W Toruniu w hotelu BULWAR miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prof.dr hab. Andrzeja Radzimińskiego. Przedmiotem konferencji była - odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie. Konferencję otworzył Lech Borzemski – Prezes KRN. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele notariatów: francuskiego, niemieckiego, węgierskiego, czeskiego, rumuńskiego, włoskiego i polskiego. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele: Krajowej Rady Notarialnej z Lechem Borzemskim – Prezesem, Stowarzyszenia Notariuszy RP z Anną Dańko – Roesler – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP, izb notarialnych, w tym izby Notarialnej w Łodzi w osobach: Aleksandry Chmiel, Zbigniewa Popłonkowskiego, Teresy Dybalskiej, Grzegorza Błaszczyka.

──────────────────────────────────────────────────

06.04.2011

W Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się szkolenie organizowane przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz współorganizowane przez Radę Izby Notarialnej w Łodzi z zakresu zmian zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ich stosowania i znaczenia w praktyce. Wykład wygłosił dr Bartłomiej Swaczyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

──────────────────────────────────────────────────

02-03.04.2011

W Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się kolokwium dla aplikantów II roku aplikacji z naboru z 2009 roku. Egzamin składał się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Jego wyniki dostępne są na stronie z komunikatami dla aplikantów z naboru 2009.

──────────────────────────────────────────────────

26.03.2011

W Hotelu Andel’s w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Łódzkiej. Zgromadzenie rozpoczęto od powitania gości w osobach Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michała Kłosa, Sędziego Sądu Apelacyjnego Anny Miastkowskiej oraz przywitania i złożenia ślubowania przez nowomianowanych notariuszy rozpoczynających działalność w obrębie łódzkiej Izby. Uroczyście pożegnano notariuszy odchodzących na emeryturę i podziękowano im za wieloletnią współpracę. Przemówienia wygłosili Prezes Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos oraz Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Radosław Kaniecki. Następnie przedstawiono informacje dotyczące działalności Rady Izby Notarialnej, Krajowej Rady Notarialnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego Izby, Komisji Kontroli Izby, Komisji Naukowej Izby, Stałego Zespołu Wizytacyjnego Izby, przedstawiono również sprawozdanie finansowe oraz informacje na temat skarg w roku 2010. Z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Izby Notarialnej przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których nowym członkiem Rady została Aleksandra Chmiel notariusz z Żyrardowa.

──────────────────────────────────────────────────

14.02.2011

Krajowa Rada Notarialna we współpracy ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP zorganizowała na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyste obchody 20 – tej rocznicy uchwalenia Prawa o notariacie, dającego początek odrodzonego, wolnego notariatu w Polsce. W jubileuszu udział wzięli między innymi przedstawiciele notariuszy zrzeszonych w Izbie Łódzkiej.   Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu uroczystości znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej oraz w marcowym wydaniu REJENTA.

──────────────────────────────────────────────────

05.02.2011

W siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi odbyło się szkolenie notariuszy Izby Łódzkiej. Wykłady wygłosili: psycholog Piotr Tomczyk na temat sztuki komunikowania się oraz Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr Helena Ciepła na temat nowej hipoteki. Zapis wykładu znajduje się w zakładce Komisji Naukowej Izby Notarialnej w Łodzi w Informatorze nr 1/2011.

O godzinie 17:00 w Archikatedrze Łódzkiej odbyła się msza święta w intencji Ś.P. Teresy Wrocławskiej – emerytowanego notariusza.

──────────────────────────────────────────────────

22.01.2011

W Łódzkim Klubie Biznesu odbył się zorganizowany przez aplikantów notarialnych III roku aplikacji Bal, na który zaproszeni zostali członkowie Rady Izby Notarialnej w Łodzi, patroni oraz aplikanci z młodszych lat aplikacji.

──────────────────────────────────────────────────

13.01. 2011

Odbył się pogrzeb ŚP Teresy Wrocławskiej emerytowanego notariusza, członka kilku kadencji Rady Izby Notarialnej w Łodzi, członka Zespołu Wizytacyjnego Izby Notarialnej w Łodzi, członka Rady Nadzorczej TUW „Rejent Life” w Poznaniu, uczynnej Koleżanki, Opiekuna aplikantów i asesorów, wielce zaangażowanej w pracę zawodową i samorządową, Dobrego Człowieka.

──────────────────────────────────────────────────

12.01.2011

W siedzibie Rady Izby Notarialnej w Łodzi odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne, na które zaproszeni zostali emerytowani notariusze Izby Łódzkiej oraz Duszpasterz Prawników Archidiecezji Łódzkiej ksiądz dr Zbigniew Tracz.

──────────────────────────────────────────────────

20.12.2010

Od dnia dzisiejszego serwis internetowy Izby Notarialnej w Łodzi dostępny będzie również pod nowym, znacznie krótszym, adresem internetowym - www.inwl.pl .

Jak łatwo zauważyć, nowy adres to po prostu akronim słów Izba Notarialna w Łodzi w najpopularniejszej domenie .pl, więc będzie on łatwy do zapamiętania.

Adres ten został dodany w celu ułatwienia Państwu korzystania z serwisu Izby. Aby wyświetlić stronę nie trzeba już teraz wpisywać starego, długiego adresu www.notariusze.lodz.pl a jedynie krótkie inwl.pl . Oczywiście stary adres nadal pozostaje aktualny i również możecie go Państwo używać.

Administrator serwisu

──────────────────────────────────────────────────

18.12. 2010

W siedzibie KRN odbyło się wspólne posiedzenie KRN i prezesów rad izb notarialnych, związane z następującymi sprawami: składką na potrzeby samorządu notarialnego, podsumowaniem Dnia otwartego notariatu, informacją o działalności Funduszu Społecznego Notariatu, informacją na temat konferencji jubileuszowej z okazji 20. lat odrodzonego notariatu polskiego i innych konferencji organizowanych przez KRN w 2011 r. i zamierzeń samorządu notarialnego na 2011 r., w którym uczestniczył Prezes RIN w Łodzi Radosław Kaniecki.

Na zaproszenie członków KRN, po posiedzeniu, jego uczestnicy wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

──────────────────────────────────────────────────

15.12. 2010

W siedzibie Rady Izby Notarialnej w Łodzi odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne, na które zaproszeni zostali członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Łodzi, członkowie powołanych przy Izbie Komisji, przedstawiciele pozostałych zawodów prawniczych, Prezesi Sądu Apelacyjnego w Łodzi, pierwszy Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi i zawsze życzliwi notariuszom księża. Na Spotkaniu panowała świąteczna, pogodna atmosfera.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia do Rady Izby wpłynęły świąteczne życzenia od wielu instytucji i osób, m.in. od Pani Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi, Panów Cezarego Grabarczyka i Artura Ostrowskiego Posłów na Sejm RP.

──────────────────────────────────────────────────

08.12. 2010

Na zaproszenie członka KRN not. Grzegorza Błaszczyka i Prezesa Rady Izby Notarialnej w Łodzi not. Radosława Kanieckiego, w siedzibie Rady gościli Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sylwester Pawłowski z okręgu łódzkiego oraz Artur Ostrowski z okręgu piotrkowskiego, a tematem spotkania były ponownie sprawy związane z ustawą – Prawo o notariacie oraz ustawą o księgach wieczystych i hipotece. Na ręce Panów Posłów zostały przekazane tezy do projektu procedur dokonywania wpisów w księdze wieczystej przez notariusza i rejestrowania spółek prawa handlowego, opracowane przez Grzegorza Błaszczyka członka KRN. Posłów przyjmował Prezes RIN w Łodzi not. Radosław Kaniecki oraz Wiceprezes RIN w Łodzi not. Janusz Kozłowski.

──────────────────────────────────────────────────

08.12.2010

W dniu dzisiejszym został oddany do Państwa użytku nowy serwis internetowy Izby Notarialnej w Łodzi. Od starego różni się nie tylko szatą graficzną, ale i znacznie rozszerzoną zawartością oraz funkcjonalnością. Jest więcej działów z informacjami przydatnymi dla Państwa. Łatwiej również będzie znaleźć poszukiwaną kancelarię notarialną, między innymi dzięki aktywnej mapie dostępnej tutaj.

Zachęcam do wysyłania na mój adres email
admin@notariusze.lodz.pl
wszelkich uwag odnośnie funkcjonowania nowego serwisu, jak i informacji o błędach, ewentualnie zauważonych w nowej witrynie. Być może Państwa informacje pozwolą uczynić ją jeszcze lepszą i bardziej przyjazną odwiedzającemu.

Życzę zadowolenia z korzystania z nowej strony internetowej Izby Notarialnej w Łodzi.

Administrator serwisu

──────────────────────────────────────────────────

07.12. 2010

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych w sprawie projektów ustaw samorządowych, na którym podjęto stanowisko o wsparciu innych samorządów dla samorządu zawodowego lekarzy, aprobując tezy do stanowiska Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi; w spotkaniu udział wzięli Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Radosław Kaniecki oraz Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Janusz Kozłowski.

──────────────────────────────────────────────────

04.12.2010

Rozegrany został kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi pomiędzy drużynami wszystkich sześciu korporacji prawniczych w Łodzi. Wygrał zespół sędziów, natomiast nasza drużyna zajęła w tym roku II miejsce.

──────────────────────────────────────────────────

27.11. 2010

Organizowany w dniu 27 listopada 2010 r. w całej Polsce przez KRN Dzień Otwarty Notariatu na temat: „Porozmawiaj z notariuszem o spadkach”, wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców Łodzi i tych miast, w których dyżurowali notariusze Izby Notarialnej w Łodzi:
- w Bełchatowie: Janina Sitek, Danuta Bystrzycka, Anna Galimska, Jolanta Rychter,
- w Gostyninie: Barbara Danielewicz, Agnieszka Morawska–Anyszka,
- w Konstantynowie Łódzkim Jacek Sobczak,
- w Kutnie Wojciech Krakowiak,
- w Łasku Ewa Hajdukiewicz – Zybert,
- w Opocznie Alicja Dybalska-Smus,
- w Pabianicach Włodzimierz Olek,
- w Pajęcznie Grzegorz Kwiecień,
- w Płocku: Marzenna Ewa Romanowska, Grażyna Stępień-Dygowska, Marcin Szczepaniak,
- w Płońsku Ryszarda Stasiak,
- w Poddębicach Sabina Paprocka,
- w Rawie Maz. Irena Sułkowska-Słomka i Agnieszka Przytuła,
- w Tomaszowie Maz. Janina Górecka i Romualda Mieczkowska,
- w Wieluniu Dorota Mielczarek,
- w Żyrardowie Aleksandra Chmiel.

W siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza 119A w Łodzi następujące osoby przyjęły około 500 zainteresowanych akcją osób. Byli to:
notariusze:
- Artur Strzępek,
- Józef Alojzy Stefańczyk,
- Anna Siwińska,
- Dorota Kalsztein,
- Andrzej Sierociński,
- Małgorzata Król,
- Włodzimierz Fijałkowski,
- Zofia Król,
- Iwona Szabelska,
- Mariusz Wróblewski,
- Jakub Skoneczny,
- Janusz Kozłowski,
- Aleksander Szymański
- Zbigniew Kwaśniewski,
- Małgorzata Nierychła,
- Iwona Karasiak,
- Grzegorz Błaszczyk,
- Radosław Kaniecki,
asesorzy:
- Rafał Jabłoński,
- Anna Sejdak,
- Angelika Przybyszek,
- Anna Rutowicz,
- Anna Marciniak-Sikora
oraz aplikant Adam Grosicki.

Prezes RIN w Łodzi Radosław Kaniecki oraz organizator akcji z ramienia Izby Notarialnej w Łodzi członek Rady Małgorzata Nierychła, udzielili przed Dniem Otwartym Notariatu licznych wywiadów w Łódzkim Radiu i Telewizji Łódź, nawet w sobotę - w trakcie udzielania informacji. W prasie i w internecie ukazały się ogłoszenia na temat Dnia Otwartego, zamówione przez KRN przy współudziale poszczególnych Izb, natomiast aplikanci notarialni naszej Izby rozklejali w mieście Łodzi informacyjne plakaty. Wszystkie osoby, które przyszły tego dnia do Izby, chwaliły pomysł organizacji Dnia Otwartego. Większość z tych osób była zainteresowana wyjaśnieniami związanymi z obowiązującym tematem i wychodząc czuła się usatysfakcjonowana uzyskanymi od notariuszy informacjami.

──────────────────────────────────────────────────

26.11.2010

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych w sprawie projektów ustaw samorządowych, na którym przygotowano i zaaprobowano tezy do stanowiska Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i zawarto porozumienie samorządowe m.in. o wsparciu innych samorządów dla samorządu zawodowego lekarzy; w spotkaniu udział wzięli Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Radosław Kaniecki oraz Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Janusz Kozłowski (stanowisko podjęte zostało przez samorządy w dniu 07.12. 2010).

──────────────────────────────────────────────────

20.11. 2010

W siedzibie KRN odbyło się spotkanie związane ze sprawami dotyczącymi aplikacji notarialnej oraz nowej umowy pomiędzy KRN a PZU S.A. nt. ubezpieczenia notariuszy, a także zmian do opracowanych przez zespół KRN wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; w spotkaniu uczestniczył Prezes RIN w Łodzi Radosław Kaniecki.

──────────────────────────────────────────────────

15.11.2010

Porozmawiaj z notariuszem o spadkach
Dzień Otwarty Notariatu – 27.XI.2010 r.

W sobotę 27 listopada br. w godzinach 10.00 - 16.00, notariusze Izby Notarialnej w Łodzi będą udzielać bezpłatnych porad na tematy związane z dziedziczeniem, spadkami, testamentami.

Notariusze i asesorzy notarialni dyżurować będą w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza 119A w Łodzi, gdzie dostępne będą informacyjne ulotki, a także w kancelariach notarialnych w innych miastach należących do okręgu Izby Notarialnej w Łodzi, wyszczególnionych poniżej. Odpowiedzą oni na wszelkie pytania związane ze sprawami spadkowymi.

Wybór tematyki nie jest przypadkowy - notariusze widzą ogromne społeczne zapotrzebowanie na rzetelne informacje o dziedziczeniu. Prawo spadkowe to dziedzina, która bardzo ludzi interesuje; świadczą o tym zarówno pytania zadawane w kancelariach, jak i listy napływające do redakcji pism poradnikowych. Jednocześnie wiele tu niejasności i błędnych przekonań. Wiele osób sądzi choćby, że może w testamencie zapisać konkretne składniki majątku poszczególnym spadkobiercom, tymczasem w polskim prawie to niemożliwe.

W ostatnich latach pojawiły się również nowe instytucje prawne - przede wszystkim poświadczenie dziedziczenia. Umożliwia ono potwierdzenie praw do spadku bez konieczności czekania na sądowe stwierdzenie spadku - zwykle wystarczy jedna wizyta w kancelarii notarialnej. Wygoda i prostota tego rozwiązania sprawiają, że szybko zdobywa popularność, wciąż jednak warto upowszechniać wiedzę o nim.

Akcja odbywa się także w 10 innych miastach Polski. Więcej szczegółów na stronie Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie: www.krn.org.pl

Bełchatów

1. Janina Sitek - Kancelaria Notarialna
ul. Mielczarskiego 1E

2. Danuta Bystrzycka - Kancelaria Notarialna
ul. Pabianicka 4

3. Anna Galimska - Kancelaria Notarialna
ul. 9 Maja 15

4. Jolanta Rychter - Kancelaria Notarialna
ul. 9 Maja 15

Gostynin

1. Barbara Danielewicz - Kancelaria Notarialna
ul. 3 Maja 31

2. Agnieszka Morawska - Anyszka - Kancelaria Notarialna
ul. Jana Pawła II 2C

Konstantynów Łódzki

1. Jacek Sobczak - Kancelaria Notarialna
ul. Łódzka 1

Kutno

1. Wojciech Krakowiak - Kancelaria Notarialna
ul. Lelewela 10

Łask

1. Ewa Hajdukiewicz - Zybert - Kancelaria Notarialna
ul. 9 Maja 62

Opoczno

1. Alicja Dybalska - Smus - Kancelaria Notarialna
ul. Biernackiego 18 C

Pabianice

1. Włodzimierz Olek - Kancelaria Notarialna
ul. Zamkowa 8

Pajęczno

1. Grzegorz Kwiecień - Kancelaria Notarialna
ul. Wieluńska 5

Płock

1. Marzenna Ewa Romanowska - Kancelaria Notarialna
ul. Kazimierza Wielkiego 9

2. Grażyna Stępień - Dygowska - Kancelaria Notarialna
ul. Kazimierza Wielkiego 9

3. Marcin Szczepaniak - Kancelaria Notarialna
ul. 1 Maja 12 lok. 14

Płońsk

1. Ryszarda Stasiak - Kancelaria Notarialna
Pl. 15-go Sierpnia 1

Poddębice

1. Sabina Paprocka - Kancelaria Notarialna
ul. Narutowicza 9

Rawa Mazowiecka

1. Irena Sułkowska - Słomka - Kancelaria Notarialna
ul. Reymonta 8

2. Agnieszka Przytuła - Kancelaria Notarialna
ul. Reymonta 8

Tomaszów Mazowiecki

1. Janina Górecka
- Kancelaria Notarialna
ul. św. Antoniego 34

2. Romualda Mieczkowska - Kancelaria Notarialna
ul. P.O.W. 17

Wieluń

1. Dorota Mielczarek - Kancelaria Notarialna
ul. Moniuszki 4

Żyrardów

1. Aleksandra Chmiel - Kancelaria Notarialna
ul. Okrzei 8/14

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Ekspert IT Rafał Niewiadomski / GREEN PREMIUM
Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.