Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Izba Notarialna w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

godziny urzędowania:

 od poniedziałku do piątku:  9:00 - 16:00

 

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66

email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako nie spełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

 

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Ekspert IT Rafał Niewiadomski / GREEN PREMIUM
Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.