Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Biuro Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

godziny urzędowania:

 od poniedziałku do piątku:  9:00 - 16:00

 

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66

email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

 

 

Numer konta: 90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

 

NIP: 725-15-12-669

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.