Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
W ROKU SZKOLENIOWYM 2022

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2022 roku wynosi:

- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł. (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł. (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi nr:

90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.