Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie

(do pobrania po kliknięciu w link)

 

──────────────────────────────────────────────────

 

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że zgodnie z uchwałą nr 28/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku termin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie został wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2024 roku (sobota)

 

──────────────────────────────────────────────────

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W ROKU SZKOLENIOWYM 2023

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2020 r. poz. 2269) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną w 2023 roku wynosi:

- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł. (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł. (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi nr:

90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.


──────────────────────────────────────────────────

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
W ROKU SZKOLENIOWYM 2022

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2022 roku wynosi:

- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł. (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł. (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi nr:

90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Ekspert IT Rafał Niewiadomski / GREEN PREMIUM
Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.