Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W ROKU SZKOLENIOWYM 2020

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2020 roku wynosi:
- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.590,00 zł (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych),
- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.795,00 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi nr:

90 1240 3073 1111 0000 3465 0532

w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.