Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie, odbędzie się 12 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w sali na parterze w Szkole Językowej Lloyd Woodley w Łodzi przy ul. Narutowicza 86.

Regulamin kolokwium dostępny jest tutaj.

──────────────────────────────────────────────────

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2018 wynosi: 5565,00 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych).
Opłatę należy uiścić na konto Izby Notarialnej w Łodzi
nr 90 1240 3073 1111 0000 3465 0532
w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.