Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH IV ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2015 r.  )

(RIN w Łodzi)

 

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

11.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo o aktach stanu cywilnego

-  rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa,

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku,

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kierownik USC w Zgierzu

Anna Truszkiewicz

12.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo o aktach stanu cywilnego

-podstawa rejestracji, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku,

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kierownik USC w Zgierzu

Anna Truszkiewicz

25.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład/

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Prawo pierwokupu w szerokim ujęciu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

26.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Reprezentacja osób prawnych,

Atypowych osób prawnych, jednostek samorządowych, Skarbu Państwa i  innych jednostek organizacyjnych przy czynnościach notarialnych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

08.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

 Księgi wieczyste w ujęciu praktycznym

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Marek Bocian

09.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

Wykład/warsztaty

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

 Składanie wniosku wieczystoksięgowego po dniu 1 lipca 2016 r.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

22.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo podatkowe

Podatki- wyliczanie na podstawie różnych casusów

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej;

not. Wojciech Mieczkowski

23.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo podatkowe

Podatki- wyliczanie na podstawie różnych casusów

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej;

not. Wojciech Mieczkowski

08.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (prawo rolne)

Prawo rolne – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 dr Joanna Mikołajczyk

09.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowy kodeksowe, umowy nienazwane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Agnieszka Wróblewska

22.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

- lasy prywatne i lasy państwowe, jako szczególny rodzaj nieruchomości, ograniczenia w obrocie, prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

not. Waldemar Jeziorski

23.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Oświadczenie woli w ocenie lekarza psychiatry

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 

dr Krzysztof Strąk

12.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Najczęściej spotykane błędy w aktach notarialnych

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 

not. Maria Kubera-Chowańska

13.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Najczęściej spotykane błędy w aktach notarialnych

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 

not. Maria Kubera-Chowańska

26.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe – rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. dr Anna Domańska

27.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe – rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. dr Anna Domańska

10.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo prywatne międzynarodowe

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

- Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r.,

-Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.,

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

not. Aleksander Szymański

11.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Inne

Analiza casusów z egzaminów notarialnych

różne

not. Wojciech Krakowiak

24.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Marek Bocian

25.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

 

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Marek Bocian

07.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

 

Prawo cywilne materialne

 

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 

not. Janusz Kozłowski

08.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

28.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Odmowa dokonania czynności notarialnej -rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

not. Waldemar Jeziorski

29.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

 

Odmowa dokonania czynności notarialnej -rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

not Waldemar Jeziorski

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.