Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2018 wynosi: 2782,50 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).
Opłatę należy uiścić na konto Izby Notarialnej w Łodzi
nr 90 1240 3073 1111 0000 3465 0532
w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.