Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę


 

 

KOMUNIKAT

OSOBY, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2015 ROKU, MOGĄ W CIĄGU DWÓCH LAT OD DNIA DORĘCZENIA UCHWAŁY USTALAJĄCEJ WYNIK EGZAMINU WSTĘPNEGO ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW.

DO WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW IZBY NOTARIALNEJ W ŁODZI NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

• ORYGINAŁ UCHWAŁY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPRAWIE USTALENIA WYNIKU Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ.

• ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYSTAWIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU.

• KSEROKOPIĘ PODPISANEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PRAWNICZYCH W PRZYPADKU, GDY DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU ZŁOŻONO ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STUDIÓW.

• OŚWIADCZENIE NOTARIUSZA O GOTOWOŚCI OBJĘCIA PATRONATEM OD DNIA 01 STYCZNIA 2016 ROKU W RAMACH ETATOWEJ LUB POZAETATOWEJ APLIKACJI NOTARIALNEJ.

• ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA – W PRZYPADKU ZMIANY NAZWISKA.


WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2015 R. OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE RADY IZBY NOTARIALNEJ W ŁODZI LUB POCZTĄ LISTEM POLECONYM (LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO) NA ADRES:

IZBA NOTARIALNA W ŁODZI
90-145 ŁÓDŹ
UL. NARUTOWICZA 119 A

 

 

Witamy w serwisie internetowym Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66
email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi i podzielony jest na 5 okręgów, pokrywających się z obszarami właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu

Dokładny zasięg terytorialny łodzkiej Izby Notarialnej obejmuje:

województwo łódzkie (w całości)

województwo wielkopolskie (tylko powiaty: jarociński, kaliski, m. Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

województwo mazowieckie (tylko powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, m. Płock, płoński, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski)

 


Szukasz notariusza?

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy:

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy
 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.