x
 

Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Łodzi.

Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że aby rozpocząć aplikację notarialną od 1 stycznia 2022 r. należy złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów w terminie od 3 do 16 listopada 2021 roku (data wpływu).

Do wniosku należy załączyć:
1. Uchwałę w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (oryginał),
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia tego notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Zgodnie z art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

 

 

Witamy w serwisie internetowym Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66
email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi i podzielony jest na 5 okręgów, pokrywających się z obszarami właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu

Dokładny zasięg terytorialny łodzkiej Izby Notarialnej obejmuje:

województwo łódzkie (w całości)

województwo wielkopolskie (tylko powiaty: jarociński, kaliski, m. Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

województwo mazowieckie (tylko powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, m. Płock, płoński, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski)

 


Szukasz notariusza?

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy:

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy
 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Green Premium IT       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.