Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę


 

 

Wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 27 września 2014 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Łodzi, należy dołączyć:

1. Oryginał Uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje notarialną;

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

4. Akt małżeństwa - w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi.

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2015 roku wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej do dnia 05 listopada 2014 r.


  kliknij aby pobrać wzór wniosku 

 

 

Witamy w serwisie internetowym Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66
email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi i podzielony jest na 5 okręgów, pokrywających się z obszarami właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu

Dokładny zasięg terytorialny łodzkiej Izby Notarialnej obejmuje:

województwo łódzkie (w całości)

województwo wielkopolskie (tylko powiaty: jarociński, kaliski, m. Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

województwo mazowieckie (tylko powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, m. Płock, płoński, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski)

województwo warmińsko-mazurskie (tylko powiat działdowski)

 


Szukasz notariusza?

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy:

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy
 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.